Péceli Református Egyházközség Harangvirág Óvodája

2219 Pécel, Eszperantó köz 1.
Telefon: +36 (28) 452-007
Fax: +36 (28) 452-007

Az intézmény rövidített elnevezése:
Harangvirág Református Óvoda

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Péceli Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
2119 Pécel, Kálvin tér 1.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (28) /452-335

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (28) /452-335

A fenntartó honlapjának címe:
www.tar.hu/pecelref

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
pecelref@freemail.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
2002

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A Harangvirág Református Óvodát a péceli református gyülekezet, annak presbitériuma és lelkipásztora alapította, több éves előkészület után 2002-ben. A három csoportos, műemléki környezetben létesített óvoda az EU-szabványoknak megfelelően épült, alapkövét 2003. április 12-én rakták le, majd ugyanazon év szeptemberében megnyitotta kapuit. Alig fél éves múltra tekintünk vissza, s most a következő tanévre már négyszeres túljelentkezés tapasztalható. Ezen okok miatt 2004 szeptemberétől 1 csoporttal bővítjük a létszámot.

Az intézmény közoktatási feladatai:
óvodai nevelés, a tanulási készség megalapozása, képességek fejlesztése

Osztályok/csoportok száma:
3 csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
75 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
75 fő

Képzési, szervezési sajátosságok:
Önálló nevelési programot alkotva, bibliai alapokon nyugszik nevelésünk, a református egyház hittételeit követjük, megőrizzük a magyarság, hazafiság eszméit, ismeretanyagunk a művészeti neveléshez kapcsolódik.

Pedagógiai hitvallás:
A nevelés arra való, hogy felkészítsen egy tartalmas, jól megélt életre, melyben törekvés, hogy Isten és ember előtti kedvességben éljük. Jelmondatunk: „Csak tiszta forrásból.” (Kodály Zoltán).

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:
Magyar Református Nevelés