Szász Károly Református Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szabadszállás

6080 Szabadszállás, Kálvin tér 12.
Telefon: +36 (76) 353-142
+36 (76) 558-023
Fax: +36 (76) 363-048
matezene@axerelo.hu

Az intézmény telephelyei (címe):
6080 Szabadszállás, Honvéd u. 16.
József Attila Művelődési Ház, 6080 Szabadszállás, Kossuth Lajos u. 4.
6080 Szabadszállás, Kálvin tér 13.
6080 Szabadszállás, Kálvin tér 12/A
Faluház, 6085 Fülöpszállás, Millennium tér 1.
Kunszentmiklósi Református Kollégium Baksay Sándor Gimnáziuma, 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 17.

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Szabadszállási Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
6080 Szabadszállás, Kálvin tér 13.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (76) /353-142
+36 (76) /558-023

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (76) /363-048

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
matezene@axelero.hu

Az intézmény(vezetés) közérdekű E-mail címe(i):
matezene@axerelo.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1992

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Az egyházi ingatlanok kárpótlása kapcsán 1992-ben került a Szabadszállási Református Egyházközség tulajdonába az a tanyasi Diákotthon, melyet a helyi általános iskola működtetett a megalapítás óta. Amikor a helyi református egyházközség átvette az intézményt, az új név Szász Károly Református Diákotthon lett, megemlékezve ezzel a gyülekezetben több esztendőn keresztül lelkipásztorként szolgáló későbbi püspökről.
Tekintettel a városban felmerülő zeneiskola iránti igényre, a presbitérium 1997-ben a Diákotthon társintézményeként létrehozta a Zeneiskolát. A 2003-as esztendő szintén az intézmény további bővülését hozta, hiszen szeptember 1-én megkezdődhetett az oktatás mind a négy művészeti ágon: zeneművészet, képzőművészet (rajz, festészet, grafika), színművészet (drámajáték), táncművészet (néptánc).
A tanyákon élők létszámának rohamos csökkenése miatt a Diákotthon 2004 szeptemberétől megszűnt, s így az intézménynek új neve lett: Szász Károly Református Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.
Az elmúlt néhány esztendő alatt az alapfokú művészeti oktatás iránt megnőtt az igény a szomszédos településeken is, így a 2004/2005. tanévtől intézményünk kihelyezett tagozatot indít néptánc szakon Fülöpszálláson és Kunszentmiklóson is.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Alapfokú művészeti nevelés és oktatás

Osztályok/csoportok száma:

 • 48 zeneművészeti tagozatos,
 • egyéb művészeti ág: 158 fő (egy gyermek több tanszakra is járhat),
 • 2 csoport színművészeti tagozatos (drámajáték),
 • 2 csoport képzőművészeti tagozatos (rajz, festészet, grafika),
 • 6 csoport táncművészeti tagozatos (néptánc).

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
zeneművészeti tagozaton: 55 fő
egyéb művészeti ág: 120 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
zeneművészeti ág: 100 fő
egyéb művészeti ág: 300 fő

Felvételi követelmény:

 • Zeneművészeti tagozaton: felvételi meghallgatáson minimum 50%-os teljesítmény és legalább 3,5-es átlagú közismereti bizonyítvány.
 • Egyéb művészeti ág: átlagos beszéd, rajz illetve mozgáskészség, valamint befolyásoló tényező az iskolai teljesítmény.

Képzési, szervezési sajátosságok:

 • A képzés ideje mind a 4 művészeti ágon: 12év (2+6+4)
 • 2 esztendő Előképző
 • 6 esztendő Alapfok mely elvégzése után Alapvizsga tehető, mely a továbbképző évfolyamokra való lépés feltétele lesz
 • 4 esztendő Továbbképző
 • Az előképző évfolyamot nem kötelező elvégezni.
 • A zeneművészeti ágon a kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók számára „B” tagozatot indítunk, a hangszeres és elméleti tanulmányaik még intenzívebb gyakorlása érdekében.

Pedagógiai hitvallás:
Alapvető célunk, hogy tanulóink

 • megismerjék és magukévá tegyék a keresztyén ember-ideált
 • megszeressék a művészeteket, rendszeres zenehallgatókká váljanak, és tudjanak hangszeren játszani,
 • harmonikus mozgáskultúrára tegyenek szert, megismerjék és sajátjuknak érezzék a népi, nemzeti hagyományokat,
 • fedezzék fel, és egyre jobb művészi ízléssel alakítsák környezetüket, fejlesszék kreativitásukat és érezzék meg az önálló alkotómunka örömét
 • felismerjék az értéket, és biztos ízléssel tudják megkülönböztetni a felszínestől értéktelentől
 • képessé váljanak sokoldalú társas kapcsolatok kialakítására, fenntartására