Szentendrei Református Gimnázium

2000 Szentendre, Áprily tér 5.
Telefon: +36 (26) 302-595
Fax: +36 (26) 505-257

Telephely:
2000 Szentendre, Rákóczi u. 14.

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése:
Alapítvány a Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért
(adószám: 19179337-1-13, számlaszám: 54700082-16000085)

Az intézmény honlapjának címe:
www.szrg.hu

Az intézmény közérdekű e-mail címe:
info@szrg.hu

A fenntartó hivatalos elnevezése:
Szentendrei Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
2000 Szentendre, Rákóczi u. 14.

A fenntartó telefonszáma:
+36 (26) 310-524

A fenntartó faxszáma:
+36 (26) 310-524

A fenntartó honlapjának a címe:
www.szre.hu

A fenntartó e-mail címe:
ptoth.bela@posta.net

Az intézmény újraalapításának éve:
1999

Az intézmény református elődjének elnevezése:
Jókai Mór Református Polgári Iskola

Az intézmény rövid története:
A Szentendrén működő református iskolát, amelybe 300 diák járt ás amelyhez két kollégium is tartozott, az 50-es években államosították. A rendszerváltás után a Szentendrei Református Egyházközség Presbitériuma úgy döntött, hogy az intézményt nyolc-illetve négy osztályos gimnáziumként indítja újra. Mivel az eredeti épületbe azóta egy szakmunkásképző intézet költözött, a város a kérdést csak ingatlancserével tudta megoldani. A volt rendőrség és tűzoltóság leromlott állapotban lévő épületét ajánlották fel az egyháznak, két év türelmi időt kérve a még benne működő tűzoltóság kiköltöztetésére. Végül is 1999. szeptember 1-én úgy indult meg a gimnáziumban a tanítás, hogy másfél évig egy épületben működött a két intézmény. Mivel egy iskola számára más építészeti szabványok érvényesek, az egész házat statikailag meg kellett erősíteni, a nyílászárókat ki kellett cserélni, a belső helyiségeket, folyosókat, vizesblokkokat át kellett alakítani, gyakorlatilag a külső falakon kívül semmi nem maradt a helyén. A meglévő épülethez egy új szárnyat kellett építeni, hogy a 12 osztály elférjen és az előírt szaktantermek, szertárak, irodák is helyet kapjanak. Az építkezés még ma is folyik, jelenleg a tetőtér beépítése és a könyvtár kialakítása van soron. Hátra van még a közösségi terem és a tornacsarnok létrehozása.

Az intézmény közoktatási feladatai:
nyolcosztályos gimnázium, négyosztályos gimnázium, nyelvi előkészítő osztály

Osztályok száma:
11

Létszámadatok 2004. október 1-én:
310 diák, 35 tanár

A felvehető tanulók létszáma:
5. évfolyam 30 fő, 9. évfolyam 35 fő

Felvételi követelmény:

 • A nyolcosztályos tagozatra matematika, magyar írásbeli és szóbeli,
 • a négyosztályos tagozatra matematika, magyar írásbeli, matematika, magyar, történelem szóbeli,
 • a nyelvi előkészítő osztályba írásbeli és szóbeli szintfelmérés a választott idegen nyelvből

Idegen nyelv tanítása:

 • Első idegen nyelvként választható: angol vagy német,
 • második idegen nyelvként: angol, német vagy francia.
 • A nyolcosztályos tagozaton a latin nyelv a 7. és 8. évfolyamon kötelező.

Képzési, szervezési sajátosságok:

 • Emelt szinten tanítjuk a számítástechnikát, hogy diákjaink a 10. illetve 11. évfolyam végéig meg tudják szerezni az ECDL (európai számítógépkezelői) jogosítványt.
 • A matematika, számítástechnika és idegen nyelvek oktatása csoportbontásban zajlik.
 • A heti három testnevelés óra egyikén diákjainknak néptáncot illetve társastáncot tanítunk.
 • Saját zenekarunk van,
 • „Csipkefa” népdalkörünk országos díjakat nyert.

Pedagógiai hitvallás:

 • Jelmondatunk: „arbor plantata iuxta rivos” „Olyan a férfi, aki Istenben bízik, mint a víz mellé ültetett fa”
 • Célunk: Korszerű oktatás, becsületes magyar református polgárok nevelése.

Nevezetes diákok:
Molnár András (szül.: 1986) OKTV 9. hely földrajzból

Nevezetes tanárok:
dr. P. Tóth Béláné, német-orosz szak, 1999-től a Szentendrei Református Gimnázium igazgatója, Lorántffy Zsuzsanna díj 2002-ben

Testvérintézmények:
Bod Péter Líceum, Kézdivásárhely

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
Diákpresbitérium, osztályonként 2 küldött, évente titkos szavazással választott elnök, havonta gyűlés, évente két napos fórum.

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

 • Évkönyv 1999/2000.
 • Évkönyv 2000/2001.
 • Évkönyv 2001/2002.
 • Évkönyv 2002/2003.