Székely József Református Általános Iskola, Szentmártonkáta

2254 Szentmártonkáta, Mátyás király tér 1.
Telefon: +36 (29) 462-113
+36 (29) 662-120
Fax: +36 (29) 462-113

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
„Alapítvány a Székely József Református Általános Iskoláért”
(adószám: 18694789-113, számlaszám: 65200074-10007754)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Dunamelléki Református Egyházkerület

A fenntartó székhelye:
1192 Budapest, Ráday u. 28.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (1) /218-07-53

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (1) /218-09-03

Az intézmény(vezetés) közérdeku E-mail címe(i):
refisk@enternet.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1998

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A nagy múltú iskola élete akkor kezdődött, amikor Battha János nemes nagylelkűséggel házat adományozott iskola céljára. Ettől kezdve a lelkészek és a presbitérium is nagy figyelmet fordított az iskoláztatásra.
Az iskolai élet örvendetes fellendülést mutatott 1895 és 1913 között. Felépült az új iskola, melyet 1911. december 24-én avatott fel dr. Székely József vallástanító lelkész. A két világháború rányomta bélyegét a falu, a gyülekezet, s az iskola életére is. A fordulat éve 1995 volt.
A volt egyházi ingatlanok tulajdonjoga visszaszállt a Szentmártonkátai Református Egyházközösségre. Az 1911-ben alapított Református Általános Iskola „életre kelt”, 1998. február 08-án a presbitérium határozott az iskola újraindításáról 1988. szeptember 1-jei kezdéssel.
Megindult a lázas szervezőmunka. A leromlott állagú kisebb épületet tették alkalmassá arra, hogy indulhasson az 1. osztály. 1998. augusztus utolsó vasárnapján ünnepi istentisztelet keretében indították újra a nagy múltú iskolát.
Azóta hirdeti a Székely József Református Általános Iskola a tudás elsajátítását, a református vallás megbecsülését, az igaz világosság keresését.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Általános iskolai oktatás

Osztályok/csoportok száma:
7 osztály, 3 napközis csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
1-4. évfolyam: 73 fő
5-6. évfolyam: 26 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
évfolyamonként maximum 20 fő

Felvételi követelmény:
Az intézményben felvételi követelmény a keresztelés megléte, valamint az iskolaérettség megszerzése.

Idegen nyelv tanítása:
angol, német

Képzési, szervezési sajátosságok:
Az iskolában a 2004/2005-ös tanévtől bevezettük az integrált oktatást, mely lehetővé teszi, hogy a gyermekek saját tudásszintjüknek, saját tempójukban sajátítsák el a tananyagot.

Pedagógiai hitvallás:
Tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni.

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
Alakuló