Vecsési Református Óvoda

2220 Vecsés, Árpád u. 6.
Telefon: +36 (29) 357-697
Fax: +36 (29) 357-697

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Vecsési Református Keresztyén Alapítvány
(adószám: 18689390-1-13; számlaszám: 65100091-11219336)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Vecsési Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
2220 Vecsés, Árpád u. 6.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (29) /350-643

Az intézmény (újra)alapításának éve:
2002

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A vecsési református templom mellé épült, óvodai ellátást szolgáló intézmény. Három csoporttal indult, és jelenleg is úgy működik az óvodánk. 75 gyermek befogadására szolgáló modern épület. Mindhárom csoportszoba mellé gyermeköltöző és gyermekmosdó épült, tornaszobával is rendelkezünk. 2002. szeptember 1-jén 55 gyermekkel indult óvodánk. Három csoport indításához volt meg az alkalmazotti létszám.
2003. októberére már mind a 75 férőhelyet betöltöttük. Ettől kezdve teljes gyermeklétszámmal működünk.

Az intézmény közoktatási feladatai:
A 3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése.

  • Alapfokú oktatás (TEÁOR: 80.10)
  • Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás (TEÁOR: 80.42)

Osztályok/csoportok száma:
3 csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
75 gyermek

  • Kiscsoport: 25 fő
  • Középső csoport: 25 fő
  • Nagycsoport: 25 fő

Képzési, szervezési sajátosságok:
Az intézmény típusának megfelelő keresztyén szellemiségű nevelés, oktatás.

Pedagógiai hitvallás:
A gyermekek hitben és hitre való nevelése, amelyben elfogadjuk mindannyian, hogy a gyermek Isten ajándéka. Az óvoda egész légkörének sugároznia kell az Isten iránti engedelmességet, a megértést, a krisztusi szeretetet. Ebben a gyermek érzelmi (emocionális) biztonságrendszerében biztosítjuk a testi (szomatikus), az érzelmi (ementális) és a közösségi (szociális) fejlődését.

Egyéb közlendők:
Az egészséges életmód alakítása területén abból indulunk ki, hogy a test a lélek temploma. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosításánál a keresztyén erkölcsöt tartjuk szem előtt. Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósításánál a Biblia üzenetét is közvetítjük. Ebben tér el feladatunk az állami intézményektől, ebben rejlik nehézsége, szépsége egyaránt.