Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium, Kaposvár

7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/D.
Telefon:
központi: +36 (82) 511-487
igazgatói iroda: +36 (82) 411-005
gazdasági iroda: +36 (82) 511-095
Fax: +36 (82) 511-487

Az intézmény E-mail címei:
igazgató: lozsu@axelero.hu
és lozsu2@axelero.hu
iskolatitkár: lozsu3@axelero.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Matolcsy Sándor Alapítvány
adószáma: 18769818-1-14
számlaszáma: HVB Bank 10918001-00000012-92070003

Az intézmény tagintézménye:
Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium Gyógyintézeti Óvodája és Általános Iskolája

Az intézmény tagintézményének címe:
7257 Mosdós, Petőfi u. 4.

Az intézmény tagintézményének telefonszáma:
+36 (82) 579-504

A fenntartó hivatalos neve:
Kaposvári Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
7400 Kaposvár, Kossuth u. 23.

A fenntartó telefonszáma:
+36 (82) 312-655

A fenntartó faxszáma:
+36 (82) 312-655

Az intézmény alapításának éve:
1992

Az intézmény rövid története:
A kaposvári református általános iskolát a Kaposvári Református Egyház Presbitériuma 1992 tavaszán alapította. Az iskola 16 első osztályos diákkal és két tanítónővel 1992. szeptemberében kezdte meg működését a református gyülekezeti ház épületében, abban a teremben, amely a két világháború között a Lorántffy Zsuzsanna Református Nőegylet otthona volt.
A jelenlegi iskolaépület (még lapos tetős, kétszintes állapotában) 1994-ben került egy-házi tulajdonba, és az iskola 1994 szeptemberére költözhetett át átalakított és szépen felújított új otthonába. Iskolánk neve – Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola – is ekkor vált hivatalossá.
A kezdetben hatalmasnak tűnő épületet 1996-ra az iskola „kinőtte”, szükségessé vált a bővítés, amely 1996 nyarán egy emeletráépítéssel három hónap alatt ment végbe. 1996 szeptemberében már 5 osztállyal, 135 gyermekkel és 12 fős tantestülettel kezdődött az iskola ötödik tanéve.
Már 1996 nyarán elkezdődött és 1997. január 1-re befejeződött az időközben megvásárolt második épületben (eredetileg mindkettő az MSZMP „magánhadseregének”, az ún. Munkásőrségnek a bázisa volt) a konyha és étterem kialakítása. 2000-ben a két épületet összeépítettük, kibővítettük, így a 2000/2001. tanév kezdetére épületünk elnyerte mai formáját. Ekkor indult meg iskolánkban a gimnáziumi képzés is, nevünk Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium lett. Vidéki gimnazistáink kollégiumunkban, a Református Gyülekezeti Ház tetőterében otthonos, barátságos környezetben, kényelmes 2-4 ágyas szobákban lakhatnak.
A 2002/2003. tanévtől tagintézménnyel bővültünk: a mosdósi tüdő- és szívkórházban működő gyógyintézeti óvoda és általános iskola lett a tagintézményünk.
1992-ben hagyományok nélkül a semmiből indultunk. Mára eljutottunk odáig, hogy korszerű épületben, nagy diáksereg éli megszokott életét. Ha végiggondoljuk hogy honnan indultunk és hová jutottunk, végtelen hála lehet a szívünkben Isten iránt, mert elmond-hatjuk: „mindeddig megsegített minket az Úr” (1Sám 7, 12).

Az intézmény közoktatási feladatai:
általános iskolai nevelés-oktatás
gimnáziumi nevelés-oktatás
óvodai nevelés-oktatás (tagintézmény)
általános iskolai integrált nevelés-oktatás (tagintézmény)

Osztályok, csoportok száma:
általános iskolai osztály: jelenleg 15, következő tanévtől 16
gimnáziumi osztályok száma: 4
gyógyintézeti óvodai csoportok száma: 1 (tagintézmény)
gyógyintézeti általános iskolai összevont csoportok száma: 4 (tagintézmény)

Létszámadatok 2003. október 1-én:
általános iskola: 343 fő
gimnázium: 61 fő
gyógyintézeti óvoda: 3 fő (tagintézmény)
gyógyintézeti általános iskola: 7 fő (tagintézmény)

Felvehető tanulók létszáma:
általános iskola: évente 50 fő
gimnázium: évente 30 fő
gyógyintézeti óvoda és általános iskola: kórházban kezelt gyermekek számától függő

Felvételi követelmény:
Az általános iskolai felvétel feltétele, hogy az óvoda vagy a Nevelési Tanácsadó kiadja a gyermek részére az iskolaérettségi igazolást. Amennyiben a Nevelési Tanácsadó kis-létszámú általános iskolai első osztályba való felvételt javasol, a jelentkezők számától függően mérlegeljük a felvétel lehetőségét.
A gimnáziumunkba való felvétel feltétele, hogy a tanuló általános iskolai tanulmányi eredménye, illetve a felvételi eljárás keretében nyújtott teljesítménye megfelelő szintű legyen.

Idegen nyelv tanítása:
általános iskola: 1. osztálytól kezdődően angol vagy német nyelv oktatása
gimnázium: két idegen nyelv oktatása, választható: angol, német, olasz nyelv

Képzési, szervezési sajátosságok:
Iskolánkban 1. osztálytól kezdve oktatunk angol vagy német nyelvet, 1-3. évfolyamon heti 1-2 órában. 4. osztálytól már heti 3 órában tanulhatják ezt a tárgyat diákjaink. 9. évfolyamon az általános iskolában tanult nyelv mellé tanulóink felveszik az angol, a német vagy az olasz nyelvet. A két nyelvet együtt összesen heti 6 órában tanulják. Célunk, hogy 11-12. osztály végére tanulóink alap- vagy középfokú nyelvvizsgát tehessenek.
Manapság az informatika virágkorát éljük. Diákjaink 5. osztálytól kezdve ismerkednek a számítástechnika világával. Olyan elméleti és gyakorlati alapképzést kapnak, melynek segítségével az alapvetőbb programokat használni, alkalmazni tudják. A tan-tárgy keretein belül a gyerekek megszerezhetik azokat a könyvtári informatikai alapismereteket is, melyek segítségével tájékozódni tudnak könyvtárakban, akár elektronikus könyvtárakban is.
A középiskolai informatika tananyagot céltudatosan úgy állítjuk össze, hogy tanulóinkat felkészítsük a nemzetközileg elismert ECDL bizonyítvány megszerzésére.

Pedagógiai hitvallás:

  • A Biblia felfogása szerint a gyermek és adottságai Isten ajándéka. Életének küldetése van, az iskola célja és feladata, eljuttatni őt oda, hogy a Teremtő által számára kijelölt feladatokat teljesíthesse.
  • Célunk, hogy minden tanulónk megismerje a Szentírást, hitvallásainkat, magyar református hagyományainkat. Szeretnénk felkészíteni őket arra, hogy életük a két nagy parancsolatnak megfeleljen: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” és „Szeresd felebarátodat, mint magadat”.
  • Legyenek vallásukat gyakorló, érte tenni tudó, áldozatot vállaló keresztyén emberek, akik mindig készek felebarátaik megsegítésére.
  • Célunk, hogy tanulóinkat segítsük a társadalmi beilleszkedésben, lehetőségeinkhez képest csökkentsük szociális hátrányaikat, tudás és neveltségbeli hiányaikat.
  • Munkájukat legjobb tudásuk szerint, lelkiismeretesen végezzék, hogy hazájuknak hasznos polgárai legyenek.
  • Szeressék és védjék környezetüket, tegyenek meg mindent annak szebbé, jobbá tételéért.
  • Tudjanak alkalmazkodni a nehezebb körülményekhez, s tanulják meg a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeit is.

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
Iskolánkban működik diákönkormányzat. A Diáktanácsot a felsős és gimnáziumi osztályokból 3-3 fő küldött alkotja, munkáját elnök és helyettes irányításával végzi. Évente 2 alkalommal diákközgyűlést tartanak. A diákönkormányzat munkáját felelős pedagógus segíti.