A Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Művészeti Alapiskolája

8500 Pápa, Március 15. tér 9.
Telefon: +36 (89) 313-037
Fax: +36 (89) 313-037
www.tanc-lanc.hu
tanclanc@mail.globonet.hu

Telephelyek:

 • Gyarmati Általános Iskola (8545 Gyarmat, Kossuth u. 46.)
 • Nagyalásony Általános Iskola (8484 Nagyalásony, Kossuth u. 35.)
 • Mezőlaki Általános Iskola (8514 Mezőlak, Ady u. 41.)
 • Nemesgörzsönyi Általános Iskola (8522 Nemesgörzsöny, Petőfi u. 22.)
 • Ásványrárói Általános Iskola (Ásványráró, Rákóczi u. 11.)

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Tánc-Lánc Művészeti Alapítvány (adószám: , számlaszám: 72800102-10002364)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Dunántúli Református Egyházkerület

A fenntartó székhelye:
8200 Veszprém, Dózsa György út 26.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (88) /564-090

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (88) /564-090

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
dtpuspoki@freemail.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1999

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A Pápai „Vadvirág” Néptáncegyüttes több, mint húsz éve gyarapítja Pápa város jó hírét, színesíti kulturális és társadalmi ünnepei, méltóan képviseli megyénket, országunkat külföldi fesztiválokon. Az utóbbi két évben szakmai téren is nagy sikereket mondhat magáénak.
Utánpótlás kinevelésével már 1985 óta foglalkozik az együttes, mely már oly nagy mértékben kinőtte magát, hogy 1999-től a Dunántúli Református Egyházkerület Pápai Református Kollégiuma jóvoltából már művészeti iskolában foglalkozunk a diákokkal, így lett nevünk: A Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Művészeti Alapiskolája.

Az intézmény közoktatási feladatai:

 • Alapfokú művészetoktatás (8010)
 • Felnőtt- és egyéb oktatás (80.4)
 • Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás (80.42)
 • Hang- és képfelvételek, számítástechnikai információhordozók sokszorosítása

Osztályok/csoportok száma:
27 csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
380 néptáncos
40 társastáncos

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
Pápa 390 fő, Nagyalásony 70 fő, Gyarmat 90 fő, Nemesgörzsöny 70 fő, Mezőlak 70 fő, Ásványráró 60 fő, összesen 750 fő.

Felvételi követelmény:
A leendő diákok kötetlen beszélgetésen nyilatkoznak arról, miért szeretnének az iskolába
felvételt nyerni.
Alkalmassági vizsga:

 • ritmuskészség felmérése: ritmusvisszhang, egyéb ritmusjátékok (saját nevük ritmizálása, beszélgetés ritmizálva stb.)
 • énektudás: szívesen vesszük, ha valamilyen egyszerűbb népdallal készül
 • egészségügyi felmérés: mindennemű problémáról tájékoztatást kérünk (asztmatikus problémák, állandó gyógyszerszedés, gerincferdülés, halláskárosodás, csontozati problémák stb.)

Képzési, szervezési sajátosságok:

 • Az oktatás folyamán két év előképzőn (kiselőképző–E1, előképző–E2), 6 év alapfokon (A1–A6) és 4 év továbbképző (T1–T4) szakon tanulhatnak a diákok.
 • A szülő és a tanárok közötti tájékoztatást a néptánc művészeti tagozat tájékoztató (ellenőrző) füzeten keresztül végezzük.
 • Félévkor és év végén vizsgákon vesznek részt a diákok, ahol az addig szerzett elméleti és gyakorlati tudásukról adnak számot.

Pedagógiai hitvallás:
Az iskola kötelessége, hogy tanulóinak a krisztusi szeretet jegyében személyre szóló, színvonalas, szellemi, lelki és testi gondozást adjon. Az iskola dolgozóinak kötelessége életvitelükkel, megnyilatkozásaikkal, megjelenésükkel segíteni az ifjúság evangéliumi hit és erkölcs szerinti nevelését.

Testvérintézmények:

 • A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma
 • Pápai Református Kollégium Teológiai Akadémia
 • A Pápai Református Kollégium Tudományos Gyűjteménye

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
A tanulók közös tevékenységük szervezésére, gyakorlására diákköröket és diákönkormányzatot hozhatnak létre. Önállóan határozhatják meg ezek munkarendjét, választhatják meg tisztségviselőit. Osztály vagy tanulócsoport vezetője mindig pedagógus, akit az igazgató bíz meg, illetve ment fel.