A Székesfehérvári Református Egyházközség Olajfa Református Óvodája

8000 Székesfehérvár, Horvát István u. 1.
Telefon: +36 (22) /316-378
Fax: +36 (22) /316-378

Az intézmény rövidített elnevezése:
Olajfa Református Óvoda

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Székesfehérvári Egyházközség Tanítvány Református Oktatási és Nevelési Alapítvány
(adószáma: 18492532-1-07; számlaszáma: 11736006-20349613)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Székesfehérvári Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 16.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (22) /312-785

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (22) /398-719

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
ref.szfvar@axelero.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1999

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Horvát Úti Óvoda, 1966

A régi, illetve új intézmény rövid története:
1966-ban épült a Horvát lakótelep közepén a Horvát Úti Óvoda. Az óvodai programban a környezeti és az egészséges életmódra nevelés fontosságát tartották szem előtt. 1999-től a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 81. §-a alapján az épületet és az óvoda további működtetését bérleményként átadta az Egyházközségnek.
A 2001/2002. tanévtől, a Székesfehérvári Református Általános Iskola indulásától, ovi-suli programot szervezünk, melyben a nagycsoportos óvó néni és a leendő tanító néni közösen készíti fel a gyermekeket az iskolai életmódra. A városból egyre többen keresnek meg bennünket a keresztyén szellemű nevelés és a családias légkör miatt.

Az intézmény közoktatási feladatai:
óvodai nevelés
iskolai életmódra felkészítés

Osztályok/csoportok száma:
3 csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
77 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
75 fő

Képzési, szervezési sajátosságok:
A gyermekeknek saját veteményeskertjük van, melyet közösen gondoznak. Havonta családi programokat (Szülők Szólnak Szeretettel, Szülők Szemináriuma), hetente felnőtt- és gyermektorna-, gyógytorna-, és néptáncfoglalkozást tartunk. A gyermekek és szülők kórusa templomi ünnepeinket teszi meghitté.

Pedagógiai hitvallás:
„...olyan vagyok, mint a viruló olajfa, Isten házában élhetek, most és mindörökké.” (Zsolt. 52,10)
„... és ha a gyökér szent, az ágak is azok.” (Róm. 11,16)
A keresztyén óvodapedagógusok legszebb feladata, hogy Krisztus szeretetét sugározzák a rájuk bízott gyermekeknek. Óvodánk nevelőtestületének legfontosabb célkitűzése az óvodás gyermek személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása, hitének megalapozása az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vételével. Olyan alapvető erkölcsi értékeket sajátíttatunk el, mint a hála, a segítőkészség, a lelkiismeretesség és a tisztelet.

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

  • Dunántúli Református Lap. 2001. április 2.
  • Békesség. A Székesfehérvári Református Egyházközség hírlevele. 2001. február 25. és 2001. március 25.