Székesfehérvári Református Általános Iskola

8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 20.
Telefon: +36 (22) 310-018
Fax: +36 (22) 310-018
www.albaref.hu
 iskola@albaref.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Tanítvány Református Oktatási és Nevelés Alapítvány
(adószám: 18492531-1-07, számlaszám: 11736006-20349613)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Székesfehérvári Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 16.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (22) /312-785

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (22) /398-719

A fenntartó honlapjának címe:
www.albaref.hu

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
hivatal@albaref.hu
ref.szfvar@axelero.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
2002

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Székesfehérvári Református Elemi Népiskola, 1824
Tóth Márton kántor-tanító 1826-tól magánházaknál tanított

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A Székesfehérvári Református Egyházközség 1824-es megalakulása után hamar elkezdődött a gyermekek tanítása. 1826-ban magánházaknál kezdte el az oktatást Tóth Márton kántor-tanító. Az iskola1843-ban a templomépítés során került át a templommal szomszédos házba. Az iskola ügyét a gyülekezeti tagok mindig szívükön viselték Több alapítványt is létrehoztak a tandíj pótlására, a tanítói fizetés javítására, a szegény gyermekek ügyének felkarolására.
Külön iskola építésének gondolata 1851-ben merült fel. Az anyagiakat egy alapítvány, az egyházmegye, a város és különböző adományok biztosították. Az építkezés 1853 júniusától 1854 januárjáig tartott.
1865-ig három évfolyamon folyt a tanítás, körülbelül hetven gyermekkel. Ekkortól vezették be a negyedik osztályt. Az iskola fenntartásáról a meglévő alapítványok és a gyülekezet gondoskodott. 1876 októberében egy miniszteri rendelet alapján a gyülekezet iskolája saját iskolaszéket alapíthatott.
1879-ben már hat osztály működött. 1880-ban a tanulók száma elérte a 128 főt. A diákok közt előfordultak római katolikus, zsidók és görög-keletiek. A szegény sorsú diákok tandíját 1883-tól a gyülekezet vállalta fel, levéve ezzel a terhet a szülők válláról.
A gyülekezet gyors növekedése miatt felvetődött egy új iskola építése, amely 1885 szeptemberében nyitotta meg kapuit. Az intézet nagyon jó hírnevet szerzett magának, melyet a megszűnésig megőrzött.
1922-ben ismét szűknek bizonyult az épület. A problémát emelet építésével orvosolták. Az építkezés megterhelő volt a gyülekezet számára, mert a pénz folyamatosan értéktelenedett. A szükséges összeg nagyon nehezen gyűlt össze. Az 1923 júniusában megkezdett építkezés őszre fejeződött be. A földszinten négy iskolaterem működött, az emeleten kultúrterem, tanácsterem, segédlelkészi lakás és egy káptalani szoba volt. 1924-ben pince is épült az iskolához.
1941-ben miniszteri rendelet alapján bevezették a 7. és 8. évfolyamot.
1948 júliusában államosították az iskolát. Az 1989-es rendszerváltozást követően tárgyalások kezdődtek az újbóli tulajdonba vételről. Így 2002-től az iskola újra az egy-házközség tulajdonában van.
Mindezért legyen Istené a dicsőség.

Az intézmény közoktatási feladatai:
általános iskolai oktatás

Osztályok/csoportok száma:
2 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
29 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
200 fő

Felvételi követelmény:
Előnyben részesülnek a református családból jövő gyermekek, de nem kizárólagos felvételi követelmény. Nyitott az iskola mindenki előtt, aki elfogadja a református szellemű nevelést.

Idegen nyelv tanítása:
angol, német

Képzési, szervezési sajátosságok:
Intézményünk alulról építkező iskola.

Pedagógiai hitvallás:
Szeretnénk gyermekeinket – személyiségüket tiszteletben tartva, problémáikban segítve őket – értékes emberré formálni, a keresztyéni értékekre, szorgalomra, a munka megbecsülésére tanítva őket.

Nevezetes diák:
gróf Festetich Pál

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:
A Székesfehérvári Református Egyházközség története