Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészetoktatási iskola, Dédestapolcsány

3643 Dédestapolcsány, Hunyadi u. 11.
Telefon: +36 (48) 501-212,
+36 (48) 501-213
Fax: +36 (48) 501-212
zeneiskola.csomasz@axelero.hu

Telephelyek:
Jókai Mór Általános iskola 3644 Tardona, Iskola u. 3.
Kazinczy Gábor Általános Iskola 3642 Bánhorváti, Szabadság út 144.
Általános Iskola 3641 Nagybarca, Kossuth L. út 30.
Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2.
Miskolc Diósgyőri Általános Iskola 3534 Miskolc, Nagy Lajos király útja 30.

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
„A Dédestapolcsányi Zeneiskoláért” Alapítvány (adószám:18435744-1-05, számlaszám:61600063-10004108)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Tiszáninneni Református Egyházkerület

A fenntartó székhelye:
3525 Miskolc, Kossuth L. u. 17.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (46) /412-653, 46/346-906

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (46) /508-884

A fenntartó (elnökség) közérdeku E-mail címei:
phivatal@puspokmc.axelero.net

Az intézmény (újra)alapításának éve:
2004

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Dédestapolcsányban a komolyzene-oktatás 1983-ban kezdődött, 9 zongorista növendékkel. Később a környéken letelepedő zenetanárok segítségével újabb tanszakok is indulhattak. Ekkor a kazincbarcikai Kodály Zoltán Zeneiskola tagintézményeként folyt a tanítás.
1994-ben a tagiskola önállóvá vált, és felvette Lajos Árpádnak, a településhez kötődő néprajzkutatónak a nevét.
Az önállóvá válás évétől a zeneiskola fenntartásának terheit a Dédestapolcsányi Önkormányzat viselte. Az iskola fenntartása azonban az önkormányzatok közismert gazdasági gondjai miatt az utóbbi években – a legjobb szándék ellenére – egyre nehezebbé vált. Egy évvel ezelőtt a helyi Képviselőtestület és a Tiszáninneni Református Egyházkerület közös döntést hozott arról, hogy iskolánk önkormányzati iskolából egyházkerületi fenn-tartású intézménnyé váljék. 2004 augusztusában kaptuk meg a Megyei Önkormányzattól az iskola működési engedélyét, amely a dédestapolcsányi székhely mellett 5 telephelyen – Tardonán, Bánhorvátiban, Nagybarcán, és Miskolcon a Diósgyőri Református Általános Iskolában valamint a Lévay József Református Gimnáziumban és Diákotthonban – összesen 450 tanuló oktatására jogosít fel, s zongora, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, rézfúvós, gitár, hegedű tanszakok indítását teszi lehetővé.
A felsoroltakon kívül megkezdtük a néptáncoktatást, az egyházzenei oktatást, a kántor-képzést, a képzőművészeti ábrázolás, illetve az orgonaoktatást. Kerámiatanszak beindítását is tervezzük.
Azért fáradozunk, hogy az iskola mint egyházi intézmény lelkiségében, szellemiségében is új értékeket törekedjék megjeleníteni Csomasz Tóth Kálmán személyében iskolánk olyan példaképet választott, aki egyházunk nemzetközi hírű, egyetemes tudósaként egész életművét, tudományos kutató munkájának eredményeit a magyar református gyülekezetek hasznára fordította.

Az intézmény közoktatási feladatai:
alapfokú művészetoktatás

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
299 tanuló (zeneművészeti ág:157 fő, táncművészeti ág: 142 fő)

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
450 tanuló

Képzési, szervezési sajátosságok:
Legtöbb tanszakunkon 12 évfolyamon folyik az oktatás: 2 év előképző, 6 év alapfok és 4 év továbbképző.

Pedagógiai hitvallás:
Tantestületünk tagjaként mindannyian hiszünk, és képviselünk olyan alapvető pedagógiai elveket, mint a művészetek embernevelő, értékközvetítő szerepe, hatása, a tanuló személyiségének kibontakoztatása, a foglalkozás során az egyéni képességek figyelem-bevétele, fejlesztése, példaadással való nevelés.
Munkánk során ezeket figyelembe véve törekszünk arra, hogy a hangszeres tudás elsajátítása mellett, a hozzánk járó gyermekek egész személyiségét fejlesszük. Nyissuk ki szemüket a művészetekre, teremtsünk olyan közeget, ahol a komolyzene szeretete természetes, értékes tulajdonság.
Munkánk középpontjában két dolog áll, a gyermek személyiségének a fejlesztése a zenén keresztül és értékközvetítés.