T.R.E. Diósgyőri Óvodája - T.R.E. Görgey Úti Tagóvodája

3535 Miskolc, Erdész út 1.
3529 Miskolc, Görgey út 20.
Telefon: +36 (46) /379-326
+36 (46) /382-356 (tagóvoda)
Fax: +36 (46) /379-326
ref.ovi@chello.hu

Az intézmény rövidített elnevezése:
Miskolc-Diósgyőri Református Óvoda
Görgey Úti Református Tagóvoda

Telephely:
3529 Miskolc, Görgey u.20. (tagóvoda)

Az intézmény mellett muködo alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
"Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket" Alapítvány (adószám: 18424067-1-05, bankszámlaszám: 11734004-20425216)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Tiszáninneni Református Egyházkerület

A fenntartó székhelye:
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (46) /346-906

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (46) /508-884

A fenntartó (elnökség) közérdeku E-mail címei:
phivatal@puspokmc.axelero.net

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1993
2002 (tagóvoda)

Az intézmény református elodjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Miskolc Város Erdész úti Óvodája, 1953

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Vezérigénk: "Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket" (Mk 10,14)
Miskolc harmadik kerületében működő óvodánk 1993. július 1-jétől került a Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartása alá. Két csoporttal és 40 gyermekkel kezdtük el a működést. Rövid idő elteltével igen megnőtt az érdeklődés óvodánk iránt, nem tudtunk minden gyermeke befogadni. Adottságaink sem tették lehetővé a létszámbővítést. Az Egyházkerület Elnöksége úgy döntött, hogy az óvodát bővíti, korszerűsíti. 2000. szeptember 1-jétől birtokba vehettük a felújított és bővített óvodát - 85 gyermekkel.
Az óvoda udvara védett, nagyobb részben füves, virágos terület. Nagyon ideális hely gyermekeink nevelésére. Saját főzőkonyhával rendelkezünk, innen látjuk el a tagóvodát is, mely Miskolc belvárosában, a Görgey út 20. szám alatt működik 2002. szeptember 1-jétől. A tagóvodában két csoportban 60 gyermeket nevelünk.
Mindkét óvodánkra jellemző, hogy református keresztyén hitvallásunk nevelési elveit komolyan vesszük, a családokkal való kapcsolatunk jó, nevelőmunkánkban segítenek a helyi gyülekezetek lelkészei és presbiterei. A két óvoda dolgozóinak összlétszáma 30 fő, ebből 11 fő óvodapedagógus. Mindkét óvodára nagy szükség van, sokan jelentkeznek felvételre, akiket már nem tudunk fogadni.
Működésünk ideje alatt számtalanszor megtapasztaltuk Isten hatalmas csodáit, ezért valljuk a Zsoltárok 40,6. versével: "Sokat cselekedtél Te, Uram Istenem, a Te csodáid-dal és terveiddel mi érettünk; semmi sem hasonlítható Hozzád; hirdetném és elbeszélném, de többek semhogy elszámlálhatnám."

Az intézmény közoktatási feladatai:
óvodai nevelés

Osztályok/csoportok száma:
5 csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
145 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
a beiskolázott gyermekek számával azonos

Felvételi követelmény:
Testi, szellemi érettség (3 éves kornak megfelelően), lehetőleg református családi háttér, illetve református hitvallásunk elfogadása (a család részéről).

Idegen nyelv tanítása:
Szülői munkaközösség szervezésében, illetve igény esetén biztosítjuk az angol vagy a német nyelv tanítását (évente változik a már említett igény szerint).

Képzési, szervezési sajátosságok:
A református keresztyén hitvallás szerint nevelünk, felkészítünk az iskolára (képességfejlesztés a foglalkozásokon és a nevelés egész folyamatában). Óvodai nevelésünk fő feladatai: egészséges életmód kialakítása, érzelmi nevelés és szocializáció ("Szeresd felebarátodat, mint magadat.") valamint értelmi fejlesztés, nevelés (képességek kibontakoztatása, fejlesztése).

Pedagógiai hitvallás:

  • Istentől kért bölcsesség, krisztusi szeretetszolgálat;
  • a gyermek egyszeri, egyedi lényének felismerése és képességeinek felelősségteljes fejlesztése;
  • a gyermeki szabadság biztosítása;
  • a gyermek tevékenységére épülő tanulás biztosítása;
  • a családokkal való jó együttműködés.

Egyéb közlendők:
Óvodáink örömmel és szeretettel fogadnak a nyári zárás időszakában külföldön élő magyar református intézményekből diákokat, gyülekezeti "hittanos" gyermekeket. Kapcsolatot tartunk a nagyszőlősi (Kárpátalja) református gyülekezet ifjúságával, és folyamatban van a sepsiszentgyörgyi (Erdély) református óvodai csoporttal való kapcsolatfelvétel.

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

  • Az alkalmanként megjelenő Sárospataki Református Lapokban olvashatnak az óvodáról, illetve a tagóvodáról.
  • A Miskolc-diósgyőri református gyülekezet helyi lapjában lehetőségeink szerint beszámolunk az óvoda életéről.