Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája

3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1.
Telefon: +36 (47) 311-039
Fax: +36 (47) 311-720
www.reformatus-sp.sulinet.hu
refi@reformatus-sp.sulinet.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáért Alapítvány (adószám: 18421356-1-05)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Tiszáninneni Református Egyházkerület

A fenntartó székhelye:
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (46) /346-906

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (46) /508-884

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1990

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
1531

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Az iskolát 1531-ben Perényi Péter, a pataki vár akkori urának rendelkezésére alapították, a reformáció szellemében. Szellemének másik meghatározója a műveltség nyíltsága, európai tájékozottsága s a nevelés, oktatás sokoldalúsága volt. Későbbi diákjainak nagy része a nemzeti függetlenségükre büszke rétegekből került ki.
A hagyomány szerint 1550-ben kollégiummá szervezték át a shcolát. Ettől kezdve mind több világjárt, külföldi egyetemet végzett tanár került Patakra. A kollégium fejlődését a gazdag főúri pártfogók biztosították.
I. Rákóczi György, Erdély fejedelmi trónjára kerülő borsodi főispán különös figyelmet szentelt az akkortól bízvást Rákóczi - Atheneumnak tekinthető intézménynek. Halála után felesége Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony volt a legfőbb pártfogó. Ő hívta Patakra Comenius Amos Jánost, a híres magyar származású cseh - morva pedagógust.
Halála után, Patak későbbi katolikus urai nem vállaltak közösséget az iskolával, melynek diákjai többször is elhagyni kényszerültek az alma-matert. 1791-ben jelent meg a protestánsok szabad vallás gyakorlását biztosító rendelet, mely után az iskola élt a történelem által felkínált lehetőségekkel, s működött ennek szellemében 1952-ben bekövetkezett államosításáig.
A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma történetének legújabb időszaka 1990-től datálódik. Ekkor ismét a református egyház irányítása alá kerül az iskola. Azóta eltelt több, mintegy évtized, s ma már “igazán” református iskola vagyunk, az ősöktől szent hagyományként örököltük a lelki nevelés feladatát. Iskolánkban hat és négy évfolyamos gimnáziumi oktatás valamint öt évfolyamos kéttannyelvű képzés folyik, szeptembertől beindul a nyelvi előkészítő osztály is.
A jelentkezők az alábbi tagozatok közül választhatnak: speciális angol, emelt szintű német, számítástechnika orientált és általános tagozat. A kéttannyelvű oktatás angol nyelven folyik. Második idegen nyelvként francia, német és latin nyelv választható. Az iskola régi hagyományaihoz híven egyik fő feladatának tekinti a tehetséggondozást, valamint a rászorulók felzárkóztatását. Az iskola működését jól felszerelt biológiai, kémiai és számítástechnikai előadótermek, nyelvi laboratóriumok, két tornaterem, sportpálya, csónakház, és tágas iskola könyvtár segíti. Vidéki tanulóik számára internátusi elhelyezést biztosítunk, s szertettel várjuk az újabb jelentkezőket, bízva abban, hogy napjaikban is rangot jelent pataki diáknak lenni.

Az intézmény közoktatási feladatai:
alap- és középiskolai oktatás

Osztályok/csoportok száma:
23 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
661 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
középfok: 160

Felvételi követelmény:
központi egységes felvételi, lelkészi ajánlás

Idegen nyelv tanítása:
angol, francia, német

Képzési, szervezési sajátosságok:
angol – magyar kéttannyevű képzés, 2004. szeptembertől nyelvi előkészítő osztály (német nyelv)

Pedagógiai hitvallás:
„Féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget!”

Nevezetes diák:

 • II. Rákóczi György
 • Bethlen Miklós
 • Bessenyei György
 • Gárdonyi Géza
 • Komáromi János
 • Móricz Zsigmond
 • Képes Géza
 • Mészöly Dezső
 • Fekete Gyula
 • Pécsi Sándor
 • Béres Ferenc
 • Kazinczy Ferenc
 • Csokonai Vitéz Mihály
 • Fáy András
 • Tompa Mihály
 • Erdélyi János
 • Izsó Miklós
 • Szemere Bertalan
 • Kossuth Lajos
 • Gárdonyi Géza
 • Komáromi János
 • Móricz Zsigmond
 • Képes Géza
 • Mészöly Dezső
 • Fekete Gyula
 • Pécsi Sándor
 • Béres Ferenc
 • Deme László

Nevezetes tanár:

 • Comenius
 • Kopácsi István
 • Csécsi János
 • Simándi István

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
Alulról építkező közösségi szervezet, tevékenysége a tanulókat érintő kérdésekre terjed ki.