Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Békés

5630 Békés, Petőfi Sándor u. 11-13.
Telefon: +36 (66) 411-867; +36 (66) 411-877
Fax: +36 (66) 411-867
www.zeus.szegedi-kis.sulinet.hu
suli4431@szolnok.sulinet.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:

 • Békési Református Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (adószám:18384466-1-04; számlaszám: 11733072-20020622)
 • Szegedi Kis István Gimnáziumért Alapítvány (adószám: 19060961-1-04; számlaszám: 11733072-20012333)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Békési Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
5630 Békés, Széchenyi tér 21.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (66) /411-357

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (66) /411-357

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
brefegy@axelero.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1992

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
1552-ben alakult a Debreceni Református Kollégium Partikulájaként.

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Szegedi Kis István 1552-ben alapította iskolánkat, mely a debreceni Kollégium partikulájaként működött. 1861. október 22-től önálló középiskola.
1948-ban államosították az intézményt, s az akkori igazgató kéréssel fordult a vallás- és közoktatási miniszterhez, hogy az iskola megtarthassa Szegedi Kis István nevét.
1962-ben elkezdődött a szakközépiskolai képzés, amely először mezőgazdasági jellegű volt, 1966-ban indult az első ipari szakközépiskolai osztály. 1986-ban különvált a gimnázium és a szakközépiskola.
1992-ben az egyház visszakapta a középiskolát. Visszaigényelte az általános iskolát is, melyet 1992 és 1993-ban több lépésben vissza is kapott.
1993-ban beindult a hatosztályos, 1999-ben a nyolcosztályos képzés.

Az intézmény közoktatási feladatai:

 • általános iskolai képzés
 • középiskolai képzés
 • felnőttképzés

Osztályok/csoportok száma:

 • 1-8. évfolyam: 12 osztály
 • 5-12. évfolyam: 12 osztály
 • esti tagozat: 3 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):

 • 1-8. évfolyam: 250 fő
 • 5-12. évfolyam: 300 fő
 • esti tagozat: 76 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):

 • Nyolcosztályos gimnázium: 30 fő
 • Ötosztályos gimnázium: 35 fő
 • Négyosztályos gimnázium: 35 fő
 • általános iskola: 50 fő

Felvételi követelmény:
felvételi elbeszélgetés

Idegen nyelv tanítása:
angol, német, latin

Képzési, szervezési sajátosságok:

 • Nyolc évfolyamos képzés: tehetségfejlesztés
 • Öt évfolyamos képzés: nyelvi előkészítő
 • Négy évfolyamos képzés: emelt szintű angol, számítástechnika, biológia, emelt óraszámú testnevelés

Pedagógiai hitvallás:
Pedagógiai tevékenységünk célrendszerének alapjai olyan viselkedést szabályozó normák, amelyek lehetővé teszik tanulóink számára a természeti-társadalmi környezetük, s benne egyéni életük harmonikusabbá, szebbé tételét. Ezek az alapfeltételek a Bibliában fogalmazódnak meg, ezért alapvető célunk a tanulók számára személyessé tenni a Szentírást. Az alapértékek a következők: szeretet, öröm, békeség, türelem, szívesség, jóság, hűség, önmegtartóztatás (Gal 5,22), amiket a Biblia a Szentlélek gyümölcsének nevez. A tanítási-tanulási folyamat egésze során ezeknek az alapértékeknek megfelelő jártasságokat, készségeket kívánjuk kialakítani, és képességeket fejleszteni.

Nevezetes diák:

 • Dr. Hepp Ferenc, kosárlabdázó, edző
 • Kecskeméti Gábor, tornász, olimpikon
 • Püski Sándor, könyvkiadó
 • Haraszty Árpád (1907-1978), biológus, Apáczai Csere-díjas tanár

Nevezetes tanár:

 • Körber Tivadar (1871-1931), matematika-fizika szakos tanár, igazgató
 • Dr. Durkó Antal (1890-1978), magyar-német szakos tanár, az iskola évkönyvének, Békés nagyközség történetének írója, múzeumigazgató
 • Polgár Lajos (1911-1988), matematika-fizika szakos tanár, igazgató