Szivárvány Református Óvoda, Berettyóújfalu

4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 8.
Telefon: +36 (54) 404-154
Fax: +36 (54) 404-154
szivarvanyref@freemail.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Szivárvány 1999. Alapítvány (adószám: 18556434-1-09, számlaszám: 6110008217084091

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Tiszántúli Református Egyházkerület

A fenntartó székhelye:
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (52)/412-459

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (52)/414-400

A fenntartó honlapjának címe:
http://www.ttre.drk.hu

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
hivatal@pushiv.drk.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1999

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, 1977

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Az óvoda mottója: „Neveljétek őket az Úr tanítása szerint” (Efézus 6,4)
Óvodánk alapításának éve 1977., neve 7. sz. Napközi Otthonos Óvoda volt. 1991-ben – még önkormányzati intézményként – nevelési rendszerünkbe beépítettük a keresztyén nevelést. Több ízben akarták intézményünket integrálni, bezárni. Istennek hála, 1997-ben a város volt bölcsődéjének épületébe, jobb feltételek közé kerültünk, és a csoportok száma is növekedett eggyel. Ebben az évben az óvoda fennállásának 20. évfordulója alkalmából vettük fel a Szivárvány nevet. Ez az elnevezés Istennek az emberrel való szövetségét jelen-ti számunkra. Küldetésnek, szolgálatnak tekintjük a Biblia üzenetét közvetíteni a gyermekeknek.
1999. szeptember 1-jétől mi is beléphettünk a református intézmények táborába. Óvodánk fenntartója a Tiszántúli Református Egyházkerület. Az egyház és az önkormányzat között létrejött a közoktatási megállapodás, melynek értelmében az önkormányzat az épületet működtetés céljából térítésmentesen átadta az egyháznak.

Az intézmény közoktatási feladatai:
3-7 évesek óvodai nevelése, iskolai életmódra való felkészítése

Osztályok/csoportok száma:
3 csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
62 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
70 fő

Felvételi követelmény:
A református vallás értékeinek elfogadása

Pedagógiai hitvallás:
Meggyőződéssel valljuk, hogy Isten hívott el bennünket arra, hogy a Tőle kapott talentumokat hasznosítsuk a gyermekek épülésére. Alapelveink: az irgalmasságnak, az igazságnak óvodai nevelésünk szerves részét kell képeznie, s nevelési koncepciójában mindvégig hordoznia kell az evangéliumot. Szeretetteljes légkörben a Biblia üzenetét közvetítve elősegíteni a gyermeki személyiség kibontakozását, sokoldalú harmonikus fejlődését.