Módosítják az állami felsőoktatási törvényt

2007/04/05

Hányatott a sorsa. Nem léphetett hatályba, majd az Alkotmánybíróság normakontrollján nem ment keresztül. Hatályba helyezték, s alig 1 esztendő múltán máris módosítják

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló előterjesztéssel kapcsolatban a következő észrevételeket tesszük.

 

Ø      A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Református Egyház között 1998-ban kötött Megállapodás 17. cikkelyének értelmében „A Kormány biztosítja, hogy a Református Egyház felsőoktatási intézményei – a mindenkor hatályos törvények szerint – az állami felsőoktatási intézményekkel mindenben azonos mértékű támogatásban részesüljenek.” A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény ezt az elvet 1998-tól beiktatta a törvényi rendelkezések közé, és az új felsőoktatási törvénynek a finanszírozásra vonatkozó előírásai is az egyházi és az állami intézmények azonos mértékű támogatásáról szólnak. Ezzel ellentétben a törvénymódosítás tervezete csak az állami intézmények számára biztosítja – a három éves finanszírozási megállapodások megkötésével – a finanszírozás kiszámíthatóságát (v.ö. 29. § és a hozzá fűzött indokolás). Feltétlenül szükségesnek tartjuk az állandó jellegű támogatási elemek megállapodásban történő rögzítését az egyházi intézményekre is kiterjeszteni.

Ø      A tervezet 37. §-ának (3) bekezdése szerint azok az oktatók, akik több felsőoktatási intézményben látnak el oktatói feladatokat, 2009. szeptember 1-jétől csak egy felsőoktatási intézményben vehetők figyelembe az intézmény működési feltételei meglétének mérlegelése során. A hitéleti képzés tekintetében az Ftv. 84. §-ának (5) bekezdését nem kell alkalmazni, a református felsőoktatási intézmények közül azonban két, nem hitéleti képzést folytató intézményt is érint ez a rendelkezés. Javasoljuk hosszabb átmeneti idő meghatározását, amely idő alatt megteremthetők a működőképesség megőrzésének feltételei.

Ø      A tervezet 36. §-ának (3) bekezdése szerint a képzési normatíva számítási alapját az éves költségvetésről szóló törvényben a felsőoktatás támogatására megállapított támogatási összeg figyelembevételével a Kormány rendeletében határozza meg, a (4) bekezdés értelmében – szintén a kormányrendeletben meghatározott módon – a törvény által rögzített szorzószámok tíz százalékkal növekedhetnek vagy csökkenhetnek. Ahhoz azonban, hogy az intézmények megalapozott költségvetést tudjanak készíteni, szükséges, hogy a kormányrendelet – az elmúlt évek gyakorlatától eltérően – közvetlenül a költségvetési törvény elfogadását követően megjelenjen.