Áldott Húsvétot kívánunk!

Az Európai Protestáns Felnőttképzési Társaság Budapesten ülésezik

2007/05/23

2007. június 12-16. között Budapesten tartja éves konferenciáját az Európai Protestáns Felnőttképzési Társaság (EAEE). A konferencia lehetőséget terem a magyar református felnőttképzés jelenének áttekintésére.

 

 

EAEE

Ecumenical Association for Adult Education in Europe

Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in Europa

Association Protestante de l’Éducation des Adultes en Europe

  

EAEE

English: Ecumenical Association for Adult Education in Europe

Deutsch: Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in Europa

Français : Association Protestante de l’Éducation des Adultes en Europe

 

Európai hálózat

Társaságunk Európa 15 országának protestáns egyházaiban dolgozó vagy azokkal kapcsolatban lévő, a felnőttoktatásban részt vevők hálózata. Célunk, hogy az ezen a területen tevékenykedőket kapcsolatba hozzuk egymással. Mindemellett, azt is fontosnak tekintjük, hogy szakmai eszmecserék keretében olyan rendszert építsünk ki, melyben lehetőség van ismereteink bővítésére, új metódusok elsajátítására. Az EAEE évente tart találkozót Európa valamelyik országában. Ezeken az alkalmakon  az úgynevezett vezetőségi ülést, ahol minden tagország képviselteti magát,  a  helyszínen szervezett tanulmányi napok követnek tájékoztatás céljából az egyes tagországok felnőttképzési gyakorlatának fejlődését illetően. Ilyen alkalomnak adott helyszínt Liverpool (2004), Nizza (2005), Helsinki (2006), és ebben az évben (2007) Budapest.

Bulletin

Az EAEE-Bulletin évente két alkalommal kerül kiadásra elektronikus úton. Ebben a társaság életére vonatkozó információk találhatók meg angol nyelven, alkalmanként francia és német fordításban.

Új országok

Az elmúlt években az EU kibővült. Éppen ezért az EAEE arra törekszik, hogy bővítse a hozzá tartozók körét. 2005-ben Brnoban tartottunk egy  különleges összejövetelt, azzal a szándékkal, hogy a régióban található országok közül új tagokat toborozzunk. Ehhez hasonló összejövetelre kerül majd sor ez év őszén Tallinban, Észtországban.

A következő konzultáció

Az EAEE háromévente konzultációt szervez. Összehasonlítva a vezetőségi üléssel és az azt kiegészítő tanulmányi napokkal, ezen az alkalmon sokkal többen vesznek részt. Ezeknek a konzultációknak a célja: Európa különböző országaiban dolgozó kollégákkal találkozni, szembenézni a felnőttképzés időszerű kérdéseivel, megismerkedni az egyes országokban folyó projektekkel. Néhány ilyen alkalom a teljesség igénye nélkül: Gyökerek és utak, keresztyén felnőttképzés plurális összefüggésben 2001 Bécs, 100 éves a laikusság Franciaországban, szekularizáció, mint kihívás a felnőttképzés számára, 2005 Nizza. A következő ilyen találkozóra 2008-ban, Düsseldorfban kerül sor.

 

Az EAEE vezető testülete

A vezető testület évente két alkalommal találkozik. Öt ember felelős azért, hogy a társaság munkájához szükséges előkészületeket megtegye, valamint, hogy a hasonló szervezetekkel Brüsszelben és máshol is a kapcsolatot ápolja.

 

 

Executive

 

 

 

PRESIDENT

ELNÖK

Bert Kuipers

Grotekerkplein 27

3011 GC  Rotterdam

Nederland

T : ++ 31 10 412 92 43  info@eaee.net

SECRETARY

TITKÁR

Satu Kantola

Kirkkopalvelut

PL4

00251 Helsinki- Finland

T.++358407277410

satu.norja@kirkkopalvelut.fi

 

TREASURER

PÉNZTÁROS

Christina Wohlfahrt

Melanchton Akademie

Kartäuserwall 24b

D 50678 Köln - Germany

T. ++49 22193180316

wohlfahrt@melanchthon-akademie.de

Az EAEE-val kapcsolatban álló országok:

Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Anglia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Hollandia, Norvégia, Skócia, Svédország.