Áldott Húsvétot kívánunk!

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének tervezetéről

2009/09/16

Súlyos megvonások, jogsterűtlen eljárás jellemzi a kormányzat magatartását

 

2009. szeptember 11-én terjesztette be a Kormány az Országgyűlésnek a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény tervezetét. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a TB járulék 5 %-os (32 %-ról 27 %-ra történő) csökkentésére és az EHO megszüntetésére hivatkozva átlagosan 8 %-kal csökkentik a normatív juttatásokat. A közoktatás alapnormatíváit 2007. szeptember 1-jével a tanév rendjéhez igazították, s akkor az 1., 5. és 9. évfolyamtól kezdődően szigorúbb megszorításokat alkalmaztak, mint a többi évfolyamon, s évente 1-1 újabb évfolyam érzi meg a kisebb költségvetési támogatást. A szigorú megszorítások a rendszerben 2010. szeptember 1-jével válnak teljessé.

Ezt a rendszert 2010. január 1-jével azzal rúgják fel, hogy a naptári év kezdetével a 2009. szeptember 1-jén a 2.550.000 Ft/teljesítménymutató/év összegről 2.540.000 Ft-ra csökkentett normatívát 2.350.000 Ft-ra (7,5 %-kal) tovább csökkentik. Ezt tetézi 2010. szeptember 1-jén a 4., 8. és 12. évfolyam támogatásának további csökkenése. Mindezt elviselhetetlenné teszi az ÁFA 2009. júliusi emelése.

Megszűntetik a költségvetés 5. számú mellékletének több – pályázati formában eljuttatott – támogatási formáját:

  • minőségbiztosítás, mérési, értékelési feladatok támogatása
  • teljesítmény-motivációs alap
  • fővárosi/megyei közoktatási közalapítványok támogatása
  • az iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 11-12. évfolyamán
  • komprehenzív iskola-szervezés támogatása.

 

Jelentősen csökkentik az 5. számú melléklet tételei közül a következőket:

MFt

Jogcím

2009.

2010.

Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz

1.100

1.050

Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása

1.000

288

Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

570

192

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

3.800

3.650

Pedagógiai szakszolgálat és SNI tanulók támogatása

803

898

Alapfokú művészetoktatás támogatása

860

460

Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása

3.720

3.420

Az SNI gyermekekkel foglalkozó pedagógusok támogatása

950

880

Az osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása

2.545

2.340

Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok

5.000

1.000

 

A 8. melléklet – kötött felhasználású támogatások – korábbi tételei közül megszüntetik a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, valamint a diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatását.

 

Jogcím

2009.

2010.

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása

11.700

0

1. Pedagógiai szakszolgálat (közalkalmazottanként)

970.000

900.000

Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása

430

0

 

 

 

 

Az ún. kiegészítő hozzájárulások a költségvetés 3. számú mellékletében szintén jelentősen csökkennek:

 

Jogcím

2008/2009.

2009/2010.

16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

16.1. Iskolai gyakorlati oktatás (szakmai gyakorlati képzés)

16.1.1. Szakiskola és szakközépiskola 9-10. évfolyamán

38.000

35.000

16.1.2. Szakképzési évfolyamokon

106.000

98.000

16.2.  Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, nevelése

16.2.1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés

239.000

224.000

16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás

239.000

230.000

16.2.3. Fejlesztő felkészítés

322.000

305.000

16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás

43.000

40.000

16.4. Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás

68.000

64.000

16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása

16.5.1. Pedagógiai programok támogatása

228.000

210.000

16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása minősített művészeti iskoláknak

a) zeneművészeti ág (egyéni)

48.500

35.300

b) képző- és iparműv., táncműv., szín- és bábműv., zeneműv. (csoportos)

19.000

13.800

16.6. Hozzájárulások egyes közokt. intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához

16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók támogatása

18.000

15.300

16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, ált. iskolájába bejáró tanulók tám.

42.800

36.300

17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés

 

 

a) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés

65.000

22.500

b) Kieg. hozzájárulás az 5-7. évf. Gyvt-s tanulók ingyenes étkeztetéséhez

20.000

19.000

17.2. Tanulók tankönyvellátásának támogatása

 

a) Tanulók ingyenes tankönyvellátása

10.000

10.000

b) Általános hozzájárulás

1.000

1.000

17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése

177.000

165.000

 

Minden jogcím támogatásának csökkentése súlyos következményekkel jár, azonban az óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés támogatásának csökkentése beláthatatlan következményekkel jár. Hasonló a helyzet a művészetoktatás további szétverésére tett kísérlettel. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők ingyenes étkeztetését 2010. január 1-jén bevezetik a 7. évfolyamon is, azonban a támogatást csökkentik. (Érdekes, hogy ez az évfolyam minden esztendőben szeptember 1-december 31. között elveszti a támogatást, mivel ekkor lép magasabb évfolyamba.)

 

50.§ (2) – Közoktatási kiegészítő támogatás

 

Jogcím

2009.

2010.

Közoktatási kiegészítő támogatás

245.700

190.000

 

A közoktatási kiegészítő támogatást a 2007. évi szintre viszik vissza, ami jogszerűen nehezen indokolható. Valószínű, hogy magyarázatként a 2008. évi zárszámadás adatainak manipulálására is sor kerül. Erre enged következtetni a zárszámadás ellenőrzésérők készített jelentés, melyben az Állami Számvevőszék súlyos megállapításokat tesz az OKM és a PM eljárásáról.

 

 

 

 

Papp Kornél

 irodavezető