Hírek

Győri József igazgató átvette az Imre Sándor-díjat

2005/11/01

A díj adományozásának a feltételei: több éves iskolavezetési vagy a református oktatásügyért más területen folytatott kiemelkedő szakmai tevékenység, valamint példamutató emberi-hitbeli magatartás. A díjat a MRE Zsinata adományozta Győri Józsefnek.

Győri József 1954-ben született Szikszón. 1968-ban iratkozott be a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumába. Miután 1979-ben debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen matematika-fizika szakos tanári diplomát szerzett, a Debreceni Református Kollégium tanára lesz. 1986-tól a Fiúinternátus vezetője, 1995-től a gimnázium igazgatóhelyettese, majd 1996-tól a igazgatója.

Véleménynyilvánításaival, tanácsaival, kezdeményezéseivel mindig a magyar iskolaügyért dolgozik. Igazgatói munkásságát olyan eredmények fémjelzik, mint az Andaházy-Szilágyi Leányinternátus létrehozása, felépítése és a hat évfolyamos Dóczy Gimnázium újraindítása feltételeinek megteremtése.

Igazgatóként is elsősorban személyiségével hat. Példamutatásával, emberi tulajdonságaival munkatársai, környezete kitüntető elismertségét élvezi. Hitvallása az „Emberé a munka, Istené az áldás” igazsága.

Tagja a Zsinatnak és a Zsinati Tanácsnak. A debreceni Erdélyi Otthon vezetője. Kőszikla Alapítvány elnöke. Egyházi megbízatásai mellett tevékenységi köre igen széles. Rendkívüli munkabírású, sok területen alkotó munkát végző személyisége a református közoktatásban meghatározó. A gyengébbeken, a rászorulókon való segítés iránt mélyen elkötelezett. Az erdélyi és kárpátaljai magyarság gyógykezelésére létrehozott Kőszikla Alapítványon keresztül sokszor emberfeletti áldozatokat nyújt a betegek gyógyításáért, reménységük táplálásáért.

Lelkészi családból származik, amelynek légköre egész életére útmutatásul szolgál. Feleségével nyolc gyermeket nevelnek.